Hvilken er den største helserisikoen i Norge idag?

Fortell oss din mening - send oss et e-mail.

Helse- og omsorgstjenester i Norge

Alle som er norske statsborgere, har rett til å få nødvendige helse- og omsorgstjenester. Barn og ungdom har helt gratis legehjelp, og får også gratis hjelp til psykiske og fysiske plager.

Det finnes helsestasjon for alle som har fått barn, og der går alle foreldre med de minste barna til jevnlige kontroller. På skolene finnes det helsesøstre som er tilknyttet tilbudet som kommunen og staten gir, for eksempel PP-tjenesten og barne- og ungdomspsykiatrien. Barn og ungdom får også helt gratis tannlege i Norge.

Frikort

Det er også en godt utbygd helse- og omsorgstjeneste for voksne i Norge. Hos lege og på sykehus betaler man bare en liten egenandel som dekker utstyr og medisiner. Ellers er lege- og sykehusbesøk helt gratis for både barn og voksne. Hvis man har betalt mer enn et visst beløp i året på helsetjenester, kan man få et såkalt frikort, og da er det helt gratis hvis man må gå til lege eller ha behandling på sykehus flere ganger det samme året. Foreløpig er ikke tannhelsetjenester inkludert i denne ordningen for voksne, og det betyr at voksne betaler vanlige priser for tannlegebesøk.

Asylsøkere og innvandrere får også et godt tilbud når de kommer til Norge. De har rett til legekontroll og vaksiner, blant annet. Dette tilbudet er gratis. De får også tilbud om tannlegekontroll og behandling hvis det er nødvendig. Det betyr at man kan være trygg på å få nødvendig helsehjelp hvis man kommer til Norge uten at man har penger til å betale for det.

Helse- og omsorgstilbudet i Norge er altså innrettet slik at alle skal få dekket behovet for helse- og omsorgstjenester som er nødvendige for liv og helse. Det er kommunene som gir tilbudet til innbyggerne, og staten gjennomfører tilsyn og kontroller og gir økonomiske bevilgninger til kommunene for at de skal kunne opprettholde et godt tilbud til befolkningen.