Hvilken er den største helserisikoen i Norge idag?

Fortell oss din mening - send oss et e-mail.

Psykisk uhelse

Når vi snakker om psykisk helse, handler det om måten vi takler tanker og følelser på. Hvis man sliter med mange negative tanker og følelser, kan dette påvirke en person negativt, og over tid kan det gjøre at man også blir fysisk sliten eller til og med syk.

Det kan være mange årsaker til at man har en dårlig psykisk helse, og det gjelder både kvinner og menn, voksne, ungdom og barn. Noen er mer robuste fra naturens side, og tåler mer psykisk stress enn andre, mens andre er medfødt mer sårbare og takler ulike hendelser eller tanker og følelser på en dårligere måte.

Psykisk helse kan være noe positivt eller noe negativt, og hvis man har god psykisk helse, er man ofte oppstemt og glad. Derimot kan dårlig psykisk helse påvirke livskvaliteten negativt på mange måter. Det er mange kategorier innen psykisk helse der man trenger hjelp til å takle sin egen situasjon. Dette kan for eksempel være depresjon, psykoser, schizofreni, bipolar lidelse eller spiseforstyrrelser. Alle disse betegnelsene viser at man har en psykisk lidelse, og at man bør oppsøke hjelp. Angst kan også være en slik lidelse, og barn, ungdom eller voksne som har opplevd traumatiske og akutte hendelser, eller som har levd i vanskelige situasjoner som har vart over mange år, kan utvikle det som kalles posttraumatisk stressyndrom, eller PTSD. Både voldsofre og de som har deltatt i krig, kan få denne lidelsen, og da vil man trenge hjelp fra noen som har erfaring med det.

Arvelighet eller miljø?

Noen psykiske lidelser er medfødt, mens andre kommer av noe man har opplevd, eller av tanker og følelser man har. Schizofreni kan være medfødt, mens depresjon og spiseforstyrrelser er noe man utvikler over tid. Det kan være mange årsaker til at man utvikler depresjon eller andre psykiske lidelser. Hvis man har mistet en person man er glad i, kan man oppleve sorg og utvikle negative tankemønstre. Hvis man jobber på en arbeidsplass der man har høyt tempo, stort press og dårlig arbeidsmiljø, kan det utløse tanker og følelser som gjør at man kan føle seg utbrent og deprimert. Det er normalt å være litt lei seg og nedfor i perioder av livet, men hvis denne følelsen varer i måneder av gangen, er det lurt å snakke med noen om det. Det kan også være mange årsaker til at man utvikler psykose, sorg eller bipolar lidelse. Skaff deg informasjon hvis du mistenker at du selv eller noen du kjenner har en psykisk lidelse. Uansett hva årsaken er, er det viktig at man søker hjelp hvis man har det vanskelig. Da kan man få snakke med noen som kan hjelpe til med å gjøre livet lettere. Noen ganger trenger man kanskje også medisiner i en fase av livet, slik at hverdagen blir enklere å komme igjennom i en periode.

Hvis du vil ha mer informasjon eller trenger hjelp til å takle en spesiell psykisk lidelse, kan du ta kontakt med legen din eller lese om psykisk helse på nettet, for eksempel på helsenorge.no eller psykiskhelse.no.