Hvilken er den største helserisikoen i Norge idag?

Fortell oss din mening - send oss et e-mail.

Kognitiv adferdsterapi

Kognitiv atferdsterapi er en psykologisk behandlingsmåte som er et samlebegrep for kognitiv terapi og atferdsterapi. Arbeidet med kognitiv atferdsterapi tar utgangspunkt i at det er et samspill mellom tanker, følelser, kroppslige fornemmelser og atferd. Dersom dette samspillet ikke fungerer helt som det skal, kan man utvikle fastlåste, negative tanker og atferdsmønstre.

I kognitiv atferdsterapi handler det om at det man tenker, er med på utløse hvordan man handler. Ved å endre måten man tenker på, kan man også endre måten man handler på. Det vil altså si at uansett hva slags psykiske problemer man har, enten det er tvangstanker, insomni eller sosial angst, kan det hjelpe å utvikle nye tankemønstre.

Kognitiv atferdsterapi er en metode som blant annet kan brukes for å hjelpe med atferdsproblemer, depresjon, søvnvansker, tvangstanker og ulike former for angst. Denne metoden er spesielt nyttig for små barn, ettersom de ikke har evnen til å regulere sine egne tanker, følelser og handlinger. Ved å hjelpe barna til å utvikle metoder de kan hjelpe seg selv med, blir den kognitive atferdsterapien en hjelp til selvhjelp for disse barna. Det fungerer på samme måte for voksne, men barn er mer lettpåvirkelige, og fordi man gir hjelp på et tidlig tidspunkt, blir prosessen ofte enda mer effektiv hos barn enn hos voksne. Metoden som brukes for å hjelpe barn, er tilpasset barnas evner og utviklingsnivå, mens metoden som benyttes for å hjelpe voksne, er tilpasset de voksne. Mye av behandlingen går ut på å lære både barn, voksne og ungdommer måter å snakke med og til seg selv på, som gjør at man takler hendelser i livet på en bedre og mer konstruktiv måte enn før. På den måten blir mange som får behandling med kognitiv atferdsterapi, i stand til å hjelpe seg selv over tid.